Národní plán doučování
Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57 se zapojilo do projektu Národní plán doučování, který vyhlásilo MŠMT pro rok 2021 a 2022. Projekt, který je hrazen z prostředků Evropské unie – viz plakát, směřuje k podpoře žáků ohrožených školním neúspěchem a to zejména v důsledku distanční výuky a zhoršených podmínek pro přípravu na výuku, nepodnětného prostředí apod.
Na podzim 2021 byli vytipováni žáci oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje a elektrikář-silnoproud, kteří v předmětu Základy elektrotechniky vykazovali zhoršené studijní výsledky, absenci znalostí potřebných pro studium dalších odborných předmětů a dovedností nutných pro závěrečnou zkoušku.
Pod vedením Mgr. Roberta Kouřila se při společných konzultacích v listopadu a prosinci 2021 snažili osvojit základy učiva a to po teoretické i praktické stránce. Počínaje lednem 2022 bude průběžně monitorován výsledek konzultací a v případě potřeby bude žákům opět nabídnuta pomoc s doučováním.

Additional information