Elektrikář-silnoproud - název ŠVP Elektrikář-silnoproud
kód 26-51-H/02 - 1., 2., 3. ročník (třídy EE1.A-el, EE2.-el, EEZ3.-el) 

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Obor je zaměřený na montáž, údržbu a opravy elektroinstalace v občanské, bytové a průmyslové výstavbě, na výrobu, montáž, demontáž a opravy elektrických strojů a přístrojů a výrobu rozvaděčů. Po ukončení se absolventi uplatní ve stavebnictví jako elektromontéři, jako provozní elektrikáři v různých odvětvích průmyslu nebo v údržbě.
V průběhu 3. ročníku žáci absolvují školení podle NV 194/2022 Sb. a po úspěšném získání výučního listu dostanou od školy potvrzení, na základě kterého si u svého budoucího zaměstnavatele udělají zkoušky pro osoby znalé.

Učební předměty:

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Základy ekologie
Chemie
Tělesná výchova
Informační technologie
Ekonomika
Odborné předměty (Základy elektrotechniky, Materiály a technologie, Elektrické stroje a přístroje, Elektrická měření, Elektronika, Rozvodná zařízení, Automatizace, Číslicová technika) + Odborný výcvik

Galerie fotek související s oborem
Elektrikář - silnoproud - foto

Additional information