Dokumenty ke stažení

ke stažení ve formátu Acrobat Reader (.pdf):
pro otevření následujících příloh je nutné mít Adobe Acrobat  Reader nainstalován v počítači
zde je odkaz, kde je možné si Acrobat Reader nahrát

pdfSeznam přijatých a nepřijatých pro školní rok 2023-2024 

pdfŽádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze

pdfŽádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY

pdfPodmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z FONDU SOLIDARITY 

  

pdf Maturitní zkouška z ČJL

pdf Maturitní zkouška z AJ

pdf Kritéria pro přijímací řízení

pdfMaturitní zkouška kritéria hodnocení

pdf Stanovení předmětů maturitní zkoušky

pdfOdborná témata pro ústní maturitní zkoušku z AJ 

 

pdf Stipendijní řád SOU 2020 pro obory  A + ME od 1.9.2020

pdf Stipendijní řád pro obory T+Z+E+EM platný od 1.9.2022

pdf Složení učitelského sboru

pdfVedoucí učitelé odborného výcviku

 

pdf Teoretická výuka

pdfKonzultační hodiny učitelů teorie

pdf Praktické vyučování

pdfZávěrečné zkoušky 

pdf Školní řád platný od 1.5.2023

pdf Řád tělocvičny a posilovny platný od 1.5.2023

pdf Provozní řád dílen

pdf Provozní řád SOU

 

Formuláře ke stažení


pdf Předběžný dotazník žáka ke studiu

pdf Přihláška k dennímu prezenčnímu studiu

pdf Přihláška ke zkrácenému kombinovanému studiu

pdf Potvrzení o studiu
pdf Uvolnění z TV
pdf Uvolnění z výuky
pdf Změna studijního oboru
pdf Změna učebního oboru
pdf Opakování ročníku

pdf SRPDŠ darovací smlouva bez částky  pdf(dar tzv. SRPDŠ pokyny)

 

Studijní materiály

 pdf Kánon titulů k MZ z ČJL

 

 pdf Seznam doporučených učebnic ke studiu 

Additional information