Elektromechanik pro zařízení a přístroje - název ŠVP Elektromechanik
kód 26-52-H/01 - 1., 2., 3. ročník (třídy EE1.A-em, EE1.B, EE2.-em, EEZ3.-em)

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Obor je zaměřený na opravu, údržbu a konstrukci elektronických strojů a přístrojů, příp. i na opravy elektroinstalace v občanské i průmyslové výstavbě. Po ukončení se absolventi uplatní jako elektromechanici, elektromontéři, provozní elektrikáři v různých odvětvích služeb, průmyslu či údržbě.
V průběhu 3. ročníku žáci absolvují školení podle NV 194/2022 Sb. a po úspěšném získání výučního listu dostanou od školy potvrzení, na základě kterého si u svého budoucího zaměstnavatele udělají zkoušky pro osoby znalé.

Učební předměty:

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Základy ekologie
Chemie
Tělesná výchova
Informační technologie
Ekonomika
Odborné předměty (Základy elektrotechniky, Materiály a technologie, Elektrická měření, Elektronika, Elektrické stroje a přístroje, Číslicová technika, Automatizace) + Odborný výcvik

Galerie fotek související s oborem
Elektromechanik (slaboproud) - foto

Additional information