Vážení přátelé, 

vítáme Vás na www stránkách Středního odborného učiliště Ohradní.

Dovolte představit Vám naše odborné učiliště, seznámit Vás nejen se strukturou učebních a maturitních oborů, s úrovní výuky a uplatněním našich vyučenců a maturantů, s úrovní možného ubytování, ale i se společenským děním na naší škole.
SOU Ohradní je prosperující školou s dlouholetou tradicí, bohatými výchovnými a pedagogickými zkušenostmi, vybavené takovým zázemím - jež vytváří našim žákům optimální podmínky pro profesní přípravu.

Praktická výuka probíhá v našich dílnách, či dle potřeby - u odborných firem - pod odborným dohledem našich zkušených odborníků - učitelů odborného výcviku. Teoretické vyučování zabezpečují vysokoškolsky vzdělaní profesoři odborně vedeni PhDr. Ivanou Knaislovou.

Nelze opomenout fakt, že prioritou našeho SOU je, mimo profesní přípravy, i morální kodex našich žáků. Této oblasti je věnována všemi pracovníky SOU zvýšená pozornost a s potěšením lze konstatovat, že negativní jevy - známé z jiných souměřitelných zařízení - jsou u nás jevem strádajícím na úbytě.

Vše zastřešuje flexibilní tým ředitele SOU p. Karla Dvořáka.


ředitel SOU Karel Dvořák

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/19


Vyučování
Vyučování 1.pololetí 3.9.2018 - 31.1.2019
2.pololetí 1.2.2019 - 28.6.2019

Prázdniny
Podzimní prázdniny 29. - 30.10.2018
Vánoční prázdniny 22.12.2018 - 2.1.2019, začátek vyučování ve čtvrtek 3.ledna 2019
Pololetní prázdniny 1.2.2019
Jarní prázdniny 11.2. - 17.2.2019
Velikonoční prázdniny 18.4.2019 (+19.4.2019)
Hlavní prázdniny 29.6. - 1.9.2019

Klasifikační porady - vždy v místnosti č.614 ( 6.patro budovy školy)
St 21.11.2018 od 14,00 hod.
St 23.1.2019 od 14,00 hod.
St 24.4.2019 od 14,00 hod. … za 3.čtvrtletí (bez ME4.+ELT2.)
Út 30.4.2019 od 14,00 hod. … za 2.pololetí (pouze ME4.+ELT2.)
St 29.5.2019 od 14,00 hod. … pouze 3.ročníky učebních oborů + ME3.
Út 25.6.2019 od 14,00 hod.


Třídní schůzky
1.ročníky - v případě zájmů třídních učitelů mohou mít navíc tř.schůzky 19.9.2018 od 16,00 hod.
21.11.2018 od 16,00 hod. (+ od 17,00 do 18,00 hod. jsou učitelé k dispozici v kabinetech)
24.4.2019 od 16,00 hod. (+ od 17,00 do 18,00 hod. jsou učitelé k dispozici v kabinetech)

Dny otevřených dveří
Úterý 27.11., 11.12.2018, 8.1., 22.1., 5.2, 26.2. 2019, a to vždy 14,00 až 18,00 hod

Odborná praxe
ME2. 17.6. – 28.6.2019
ME3. 17.6. – 28.6.2019

Závěrečné zkoušky
písemná: ME3., A3.A, AZ3.B, ET3., zkrác.studium 3.6.2019 od 8,00 hod
praktická 4.6. - 12.6.2019
ústní 12.6. - 20.6.2019
vydání vysvědčení ZZ zkrác. studium 14.6.2019 od 9,00 hod
ME3. 21.6.2019 od 7,00 hod
ostatní 21.6.2019 od 8,00 / 8,30 / 9,00 hod


Maturitní zkoušky - jarní termín (termíny mohou ještě doznat změn)
didaktické testy a písemné práce pís. práce ČJL duben 2019, ostatní zkoušky 2. - 10.5.2019
praktická maturitní zkouška ME4. 16.5.- 17.5.2019 (na OV)
praktická maturitní zkouška ELT2. 16.5.2019 (na OV)
ústní maturitní zkoušky 20.5.-24.5.2019
(svatý týden: 9.-15.5.2019)
přihlášení na podzimní termín MZ do 25.6.

Additional information