Vážení přátelé, 

vítáme Vás na www stránkách Středního odborného učiliště Ohradní.

Dovolte představit Vám naše odborné učiliště, seznámit Vás nejen se strukturou učebních a maturitních oborů, s úrovní výuky a uplatněním našich vyučenců a maturantů, s úrovní možného ubytování, ale i se společenským děním na naší škole.
SOU Ohradní je prosperující školou s dlouholetou tradicí, bohatými výchovnými a pedagogickými zkušenostmi, vybavené takovým zázemím - jež vytváří našim žákům optimální podmínky pro profesní přípravu.

Praktická výuka probíhá v našich dílnách, či dle potřeby - u odborných firem - pod odborným dohledem našich zkušených odborníků - učitelů odborného výcviku. Teoretické vyučování zabezpečují vysokoškolsky vzdělaní profesoři odborně vedeni PhDr. Ivanou Knaislovou.

Nelze opomenout fakt, že prioritou našeho SOU je, mimo profesní přípravy, i morální kodex našich žáků. Této oblasti je věnována všemi pracovníky SOU zvýšená pozornost a s potěšením lze konstatovat, že negativní jevy - známé z jiných souměřitelných zařízení - jsou u nás jevem strádajícím na úbytě.

Vše zastřešuje flexibilní tým ředitele SOU p. Karla Dvořáka.


ředitel SOU Karel Dvořák

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/23

Vyučování
Vyučování 1.pololetí 1.9.2022 - 31.1.2023
2.pololetí 1.2.2023 - 30.6.2023

Prázdniny
Podzimní prázdniny 26. + 27.10.2022
Vánoční prázdniny 23.12.2022 - 2.1.2023, začátek vyučování v úterý 3.ledna 2023 (lichý)
Pololetní prázdniny 3.2.2023
Jarní prázdniny 13.3. - 19.3.2023
Velikonoční prázdniny 6.4.2023 (+ 7.4.2023)
Hlavní prázdniny 1.7. - 3.9.2023

Klasifikační porady - vždy v místnosti č.614
St 23.11.2022 od 14,00 hod.
St 25.1.2023 od 14,00 hod.
St 26.4.2023 od 14,00 hod. … za 3.čtvrtletí (třídy s výj. ME4.) + za 2.pololetí (pouze ME4.)
St 24.5.2022 od 14,00 hod. … pouze 3.ročníky učebních oborů + ME3. + zkrácené studium
St 21.6.2022 od 14,00 hod.

Třídní schůzky
plán: pro 1.ročníky – v září 2022 dle návrhu třídních učitelů
23.11.2022 od 16,00 hod. (+ od 17,00 do 18,00 hod. učitelé k dispozici v kabinetech)
26.4.2022 od 16,00 hod. (+ od 17,00 do 18,00 hod. učitelé k dispozici v kabinetech)

Dny otevřených dveří
Út 6.12.2022 (16-18 hod.)
So 14.1.2023 (10-14 hod.)
Út 24.1.2023 (16-18 hod.)

 

Závěrečné zkoušky   písemná ústní praktická na OV
EE3. - elektrom.   1.6.2023 od 7.45 hod. 20.6.2023 9.6.2023
EE3. - elektr.
  1.6.2023 od 7.45 hod. 21.6.2023 12.6.2023
A3.A   1.6.2023 od 7.45 hod. 14.6.2023 5.-6.6.2023
A3.B   1.6.2023 od 7.45 hod. 15.6.2023 6.-7.6.2023
TZ3. - zámeč.   1.6.2023 od 7.45 hod. 21.6.2023 12.-13.6.2023
TZ3. – truhl.   1.6.2023 od 7.45 hod. 21.6.2023 12.-14.6.2023
EZP-A,B   1.6.2023 od 7.45 hod. 15.,16.6.2023 5.,6.6.2023
ZKS-T   1.6.2023 od 7.45 hod. 15.6.2023 5.-7.6.2023
   
 

 

 

                                                 
                                       

 

 

vydání vysvědčení o ZZ + výučního listu

bude doplněno později

Maturitní zkoušky - jarní termín
didaktické testy a písemné práce - pís. práce z ČJL 12.4./ pís. práce z AJ 13.4. 2023
didaktické testy z ČJL, AJ a M v době. 2.-5.5.2023 (určí Cermat)
(svatý týden: 9.-15.5.2023, možnost konzultací 16.-17.5.2023)
praktická maturitní zkouška - 18.5.- 19.5.2023 (na OV)
ústní maturitní zkoušky - 22.-26.5.2023
přihlášení na podzimní termín - do 26.6.2023

 

Additional information