Mechanik elektrotechnik - název ŠVP Mechanik elektronik
kód 26-41-L/01 - ,4.ročník (třída ME4., dobíhající obor)

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou, který v rámci pilotního projektu umožňoval získat navíc ve 3.ročníku výuční list v oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje.
Obor je zaměřený na výrobu, montáž, opravy a diagnostiku elektronických zařízení. Sleduje nové trendy ve sdělovací technice a seznamuje žáky s novinkami z elektroniky, digitální a číslicové techniky. Po ukončení studia najdou žáci uplatnění v oblasti výpočetní techniky, měření a regulace, spotřební elektroniky apod. Žáci mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Učební předměty: 

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Dějepis
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Základy ekologie
Chemie
Tělesná výchova
Informační technologie
Ekonomika
Odborné předměty (Materiály a technologie, Technická dokumentace, Základy elektrotechniky, Elektronika, Elektrická měření, Číslicová technika, Automatizace, Sdělovací technika) + Odborný výcvik

Additional information