Strojní mechanik - název ŠVP Zámečník
kód 23-51-H/01 – 1., 2., 3. ročník (třídy AZ1.-zám, AZ2.B- zám, EEZ3.- zám)

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Obor je zaměřený na výrobu, montáž, opravy a údržbu ocelových konstrukcí, výrobků z plechu a dalších kovových výrobků určených pro občanskou a průmyslovou výstavbu. Po ukončení studia naleznou studenti uplatnění ve stavebnictví a v různých odvětvích průmyslu jako montéři, provozní mechanici, v údržbě a provozovnách kovovýroby.
V průběhu 3. ročníku získávají žáci tohoto oboru zdarma kurzy na sváření v ochranné atmosféře CO2, plamenem a el. obloukem obalenou elektrodou. Všechny kurzy jsou zakončeny státní zkouškou.

Učební předměty:

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Chemie
Základy ekologie
Informační technologie
Tělesná výchova
Ekonomika
Odborné předměty (Technická dokumentace, Strojírenská technologie, Strojnictví, Stroje a zařízení, Technologie) + Odborný výcvik

Galerie fotek související s oborem
Zámečník - foto

Additional information