Školní rok 2021/ 2022 – vyučované obory podle tříd

Mechanik elektronik
Třídy ME3., ME4.
Kód a název oboru vzdělání: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (ŠVP - Mechanik elektronik)

Obě třídy se učí podle ŠVP pilotního projektu L0+H – tj. v kombinaci s učebním oborem Elektromechanik pro zařízení a přístroje (3-letý obor s výučním listem), kód 26-52-H/01
---------------------------------------------------------------------------------------
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Třída EE1.-EM, EE2.-EM
Kód a název oboru vzdělání: 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
(ŠVP - Elektromechanik)
---------------------------------------------------------------------------------------
Elektrikáři-silnoproud
Třída EE1.-el., EE2.-el.
Kód a název oboru vzdělání: 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud (ŠVP - Elektrikář-silnoproud)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Automechanici
Třídy A1.A, A1.B, A2.A, A2.B, A3.A, AZ3.B-aut.
Kód a název oboru vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
(ŠVP – Automechanik)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Zámečníci
Třídy TZ2.-zám., AZ3.B-zám.
Kód a název oboru vzdělání: 23-51-H/01 Strojní mechanik (ŠVP - Zámečník)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Truhláři + Elektrikáři
Třída T1., TZ2.-tr., ET3.-tr.
Kód a název oboru vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář (ŠVP – Truhlář)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Elektromechanik pro zař. a přístroje (zkrácené kombinované studium, 1 rok)
Třída EZP-A, EZP-B
Kód a název oboru vzdělání: 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
(ŠVP – Elektromechanik)
---------------------------------------------------------------------------------------
Truhlář (zkrácené kombinované studium, 1 rok)
Třída ZKS-T
Kód a název oboru vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář (ŠVP – Truhlář)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Mechanik elektronik (4.ročník, denní studium – pouze odborné předměty)
Třída ME-S
Kód a název oboru vzdělání: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (ŠVP - Mechanik elektronik)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Montér suchých staveb
Třída nebyla otevřena
Kód a název oboru vzdělání: 36-66-H/01 Montér suchých staveb (ŠVP - Montér suchých staveb)
-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Additional information