Studenti naší školy jsou odměňování podle dvou stipendijních řádů, v návaznosti na obor, který studují. Většina oborů je podpořena finančními prostředky, které poskytuje zřizovatel školy, zbylé dva obory podporuje škola ze svých prostředků. Za 1.pololetí školního roku 2022/23 dosáhlo na stipendium podle obou stipendijních řádů celkem 51 žáků denního studia, což je 20% z nich. Celková vyplacená částka činila skoro 172 000,- Kč.

Additional information