DPP nabízí program, který podporuje žáky technických oborů středních odborných škol formou stipendia. Program je určený pro žáky posledního ročníku studia tříletých i čtyřletých oborů. 

Text po rozkliknutí odkazu:
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost nabízí program, který podporuje žáky technických oborů středních odborných škol formou stipendia a motivuje k využití získané kvalifikace nástupem do pracovního poměru k DPP. Stipendijní program DPP je určen pro žáky, kteří se zajímají o dopravu a po ukončení studia chtějí nastoupit do DPP. Žáci, kteří budou do Stipendijního programu DPP zařazeni, se musí zavázat k nástupu do DPP po úspěšném ukončení studia a setrvání v pracovním poměru po dobu minimálně 3 roky. DPP bude těmto žákům každý měsíc vyplácet stipendium, pokud studují podporovaný obor, dosáhli 18 let a jsou v posledním ročníku svého studia. Týká se pouze žáků v denním studiu.
Tříleté učební obory (stipendium ve 3. ročníku)
Automechanik
• Elektrikář
• Elektromechanik
• Strojní mechanik (zámečník)
Čtyřleté maturitní obory (stipendium ve 4. ročníku)
• Mechanik elektrotechnik

o Stipendium ve výši 3.000 Kč měsíčně se vyplácí po dobu maximálně 10 měsíců v daném školním roce za předpokladu splnění základních kritérií pro poskytnutí stipendia.
• Po úspěšném ukončení studia získají žáci perspektivu pracovního uplatnění odpovídajícího jejich kvalifikaci. Po nástupu do DPP budou mít zajištěnu mzdu a zaměstnanecké benefity dle Kolektivní smlouvy, např. zaměstnanecké jízdné, 5 týdnů dovolené, zdravotní volno, stravenky, příspěvek na kulturu / sport / zdraví (FlexiPassy), penzijní připojištění, možnost dotovaného ubytování pro mimopražské a mnoho dalších výhod.
Více na http://www.dpp.cz/stipendium/

Additional information