www.europass.czKaždý žák, který absolvuje naše SOU dostane tzv.Europass.

Europass je první evropský soubor dokladů o vzdělání držitele, jeho kompetencích, pracovních zkušenostech a jeho vzdělávací cestě. Usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a uchazeči o práci, studenty a vzdělávacími institucemi v celé Evropské unii a zlepšuje transparentnost kvalifikací a mobilitu studentů i pracovníků na evropském pracovním a vzdělávacím trhu.

Additional information